Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznámenie o úmrtí poslanca obecného zastupiteľstva a nástup náhradníka

 18.03.2022

Oznámenie o úmrtí poslanca obecného zastupiteľstva a nástup náhradníka

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva obce Hrubov.

Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Hrubove o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018, sa náhradníkom do obecného zastupiteľstva stal Andrej Rudy.

Mandát poslanca obecného zastupiteľstva obce Hrubov sa uvoľnil po poslancovi Štefanovi Dančovi, ktorý zomrel 6.3.2022.

Funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa ujme v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Hrubove, 18.3.2022

                                                                                              Štefan Trusák

                                                                                                    starosta obce HrubovZoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >