Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 26.05.2021

OBEC HRUBOV, Hrubov č. 97, 067 23 Baškovce

V Hrubove 25.3.2019


POZVÁNKA


Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrubove, ktoré sa uskutoční dňa 28.3.2019 (štvrtok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu.Program rokovania

 1. Otvorenie.
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisu.
 3. Prejednanie správy o výsledkoch finančnej kontroly č. 1/2019
 4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
 5. Organizačno-technické zabezpečenie „Stavanie mája“
 6. Prejednanie žiadosti TJ Partizán Hrubov na rok 2019
 7. Informovanie poslancov OZ o priebehu realizácie vodovodnej prípojky
 8. Oboznámenie poslancov o možnosti napojenia plynu do obce
 9. Informovanie poslancov OZ o podaní žiadosti na dotácie
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver


Štefan Trusák
starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >