Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 26.05.2021

OBEC HRUBOV, Hrubov č. 97, 067 23 Baškovce

V Hrubove 31.8.2020


POZVÁNKA


Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrubove, ktoré sa uskutoční dňa 4.9.2020 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu.Program rokovania


  1. Otvorenie.
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisu.
  3. Prejednanie správy o výsledkoch finančnej kontroly č. 4/2020
  4. Prejednanie žiadosti o odpredaj obecného pozemku
  5. Informácia poslancov o povinnosti triedenia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu
  6. Vyhodnotenie žiadosti na hlavného kontrolóra/ky obce
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver


Štefan Trusák
starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >