Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 26.05.2021

OBEC HRUBOV, Hrubov č. 97, 067 23 Baškovce

V Hrubove 8.3.2021


POZVÁNKA


Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrubove, ktoré sa uskutoční dňa 12.03.2021 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu.Program rokovania


 1. Otvorenie.
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisu.
 3. Prejednanie správ o výsledkoch finančných kontrol č.1, 2/2021
 4. Prejednanie rozpočtového opatrenia č. 1/2021
 5. Predloženie majetkového priznania
 6. Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v sále KD
 7. Návrh na zhotovenie výškopisu a polohopisu obce Hrubov
 8. Prejednanie návrhu o potrebe vyhotovenia PD na rekonštrukciu KD Hrubov
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver


Štefan Trusák
starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >