Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na zasadnutie OZ

 19.10.2021

                                                P O Z V Á N K A

                   Podľa § 12 ods.1 zákona č.369/1190 Zb. o obecnom zriadení

                                                                  z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrubove, ktoré sa uskutoční dňa  22.10.2021  (piatok )  o 19,00 hod. v zasadačke obecného úradu.

              Program rokovania:

              1.  Otvorenie.

              2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisu.

 3.  Návrh na schválenie zakladateľskej listiny o založení obchodnej spoločnosti  

       s ručením obmedzeným – Obecného podniku Hrubov, s.r.o.

             4.  Rôzne

             5.  Diskusia

              6.  Návrh na uznesenie

             7.  Záver

             

  

             

                                                                                                           Štefan Trusák

                                                                                                           starosta obceZoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 >