Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na zasadnutie OZ

 16.03.2022

                                    Obec  HRUBOV, 067 23  Baškovce

                                    ----------------------------------------------

                                                                                    

                                                                                                    V Hrubove, 15.3.2022

                                                P O Z V Á N K A

                   Podľa § 12 ods.1 zákona č.369/1190 Zb. o obecnom zriadení

                                                                  z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrubove, ktoré sa uskutoční dňa  18.3.2022  (piatok )  o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu.

              Program rokovania:

              1.  Otvorenie.

              2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisu.

              3.  Zloženie sľubu poslanca – náhradníka OZ

             4.  Diskusia

             5.  Návrh na uznesenie

              6.  Záver

  

             

                                                                                                           Štefan Trusák

                                                                                                           starosta obceZoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >