Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zápis do MŠ

 25.04.2022

Zápis detí do Materskej školy

Riaditeľka Materskej školy v Hrubove oznamuje rodičom, že prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do Materskej školy na školský rok 2022/2023 bude prebiehať

počas celého mesiaca Máj

Žiadosti je možné podať osobne v Materskej škole v Hrubove č. 24.

Tlačivo žiadosti o prijatie je možné vyzdvihnúť v Materskej škole, alebo na Obecnom úrade.

Podľa § 144a školského zákona v znení účinnom od 1. januára 2022 sa rozhodnutia o prijatí alebo o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy doručujú obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riaditeľke materskej školy.

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie :

  • Prednostne sa prijímajú detí, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Dieťa, ktoré k 31. 08. 2022 dosiahne 5 rokov veku.
  • Deti, ktoré k 31. 08. 2022 dovŕšia 3 roky.
  • Výnimočne je možné prijať dieťa mladšie ako 3 roky podmienkou je ovládanie základných sebaobslužných návykov.Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >