Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zasadnutie výročnej členskej schodze TJ Partizán Hrubov

 26.05.2021

Dňa 21.02.2015 sa konalo zasadnutie Výročnej členskej schôdze,na ktorej sa zúčastnilo 37 členov a fanúšikov klubu TJ Partizán Hrubov. Výbor zahájil schôdzu o 17:00.

Program schôdze:úvod, voľba návrhovej komisie, schválenie výboru FK, vyhodnotenie najlepších hráčov klubu, prednesenie správy o činnosti FK, záver.

V prvom bode členovia schôdze jednohlasne schválili voľbu návrhovej komisie ktorej členmi sú:
predseda:Ján Burik st.,
členovia: Róbert Packo a Ján Pavlík.

V druhom bode členovia návrhovej komisie navrhovali členov do výboru futbalového klubu ktorých členovia Výročnej členskej schôdze taktiež jednohlasne schválili. Členmi Výboru FK teda sú:
predseda: Vojtech Skalka,
tajomník: Andrej Rudy st.,
pokladník: František Kuľha,
vedúci mužstva: Štefan Trusák st.,
člen výboru: Ján Jeňo.

V nasledujúcom bode členovia Výročnej členskej schôdze prijali na vedomie vyhodnotenie najlepších hráčov futbalového klubu TJ Partizán Hrubov za sezónu Jeseň 2014, ktorými sú:

  1. Ján Pavlík,
  2. Štefan Trusák ml.,
  3. Dávid Bazar.

V poslednom bode členovia prijali na vedomie prednesenie správy o činnosti FK a úlohy z nej vyplývajúce, ktoré sú zahrnuté do základných bodov:

  1. dodržiavanie disciplíny a slušného správania na ihrisku
  2. udržiavanie ihriska v spôsobilom stave
  3. úpravy priľahlých plôch a zariadenia
  4. organizácia prípravných zápasov
  5. zabezpečiť predzápasovú prípravu hracej plochy

V závere zasadnutia sa podávalo aj občerstvenie v podobe kapustnice, ktorú si pochvaľovali nielen členovia Výročnej členskej schôdze a hostia ale aj samotný výbor FK.

Starosta obce v spolupráci s obecným zastupiteľstvom ďakuje všetkým zúčastneným, hosťom, fanúšikom, výboru FK, ale aj ostatným, ktorí sa inak podieľali na správnom chode zasadnutia Výročnej členskej schôdze.

Športu zdar a futbalu zvlášť.


1 2 >