Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Verejné obstarávanie

Nadlimitné zakázky

  Podlimitné zakázky

   Prieskum trhu

    VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

    Doplnková cykloturistická infraštruktúra – prístrešok pre cyklistov Hrubov

    pdf Výzva
    doc Príloha č. 1 Uchádzač
    doc Príloha č. 2 Kritéria
    doc Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie
    docx Príloha č. 4 Vyhlásenie uchádzača
    xls Príloha č. 5 Zadanie
    doc Príloha č. 6 Návrh ZoD
    docx Príloha č.7 čestné vyhlásenie uchádzača
    zip Projektová dokumentácia
    pdf súhrnná správa - UVO
    Doplnková cykloturistická infraštruktúra – prístrešok pre cyklistov Hrubov
    pdf Zrušenie verejného obstarávania
    pdf Výzva
    doc Príloha č. 1 Uchádzač
    doc Príloha č. 2 Kritéria
    doc Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie
    docx Príloha č. 4 Vyhlásenie uchádzača
    xlsx Príloha č. 5 Zadanie
    zip Projektová dokumentácia
    doc Príloha č. 6 Návrh ZoD
    Modernizácia a rekonštrukcia obecného rozhlasu
    pdf výzva na predkladanie ponúk
    pdf správa o zákazke
    pdf Súhrnná správa - UVO
    pdf súhrnná správa
    Projektová dokumentácia - plynofikácia obce
    pdf vývza na predkladanie ponúk
    pdf Súhrnná správa - UVO
    REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI HRUBOV , Objekt : MIESTNA KOMUNIKÁCIA
    Výzva na predkladanie ponúk - zákazka s nízkou hodnotou
    pdf Výzva na predkladanie ponúk - miestna komunikácia
    doc Príloha č. 1 - Zmluva o dielo - miestna komunikácia
    xls Príloha č. 2 - zadanie
    doc Prílohe č. 3 kritéria - miestna komunikácia
    docx Príloha č. 4 vyhlásenie uchádzača - miestna komunikácia
    doc Technická správa
    pdf Situácia
    pdf Súhrnná správa - UVO
    pdf Vzorový priečny rez
    REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU
    Výzva na predkladanie ponúk - zákazka s nízkou hodnotou
    pdf Výzva na predkladanie ponúk KD
    doc Príloha č. 1 - Zmluva o dielo - KD
    xlsx Príloha č. 2 - zadanie
    doc Prílohe č. 3 kritéria - KD
    docx Príloha č. 4 vyhlásenie uchádzača - KD
    pdf Technická správa
    pdf Pôdorys 1
    pdf Pôdorys 2
    pdf Pôdorys 3
    pdf Pohľad 4
    pdf Pohľad 5
    pdf Pôdorys 6
    pdf Pôdorys 7
    pdf Pôdorys 8
    pdf Pohľad 9
    pdf Pohľad 10
    pdf Súhrnná správa - UVO