Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Verejné obstarávanie

Nadlimitné zakázky

  Podlimitné zakázky

   Prieskum trhu

   VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

   Doplnková cykloturistická infraštruktúra – prístrešok pre cyklistov Hrubov

   pdf Výzva
   doc Príloha č. 1 Uchádzač
   doc Príloha č. 2 Kritéria
   doc Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie
   docx Príloha č. 4 Vyhlásenie uchádzača
   xls Príloha č. 5 Zadanie
   doc Príloha č. 6 Návrh ZoD
   docx Príloha č.7 čestné vyhlásenie uchádzača
   zip Projektová dokumentácia
   pdf súhrnná správa - UVO
   Doplnková cykloturistická infraštruktúra – prístrešok pre cyklistov Hrubov
   pdf Zrušenie verejného obstarávania
   pdf Výzva
   doc Príloha č. 1 Uchádzač
   doc Príloha č. 2 Kritéria
   doc Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie
   docx Príloha č. 4 Vyhlásenie uchádzača
   xlsx Príloha č. 5 Zadanie
   zip Projektová dokumentácia
   doc Príloha č. 6 Návrh ZoD
   Modernizácia a rekonštrukcia obecného rozhlasu
   pdf výzva na predkladanie ponúk
   pdf správa o zákazke
   pdf Súhrnná správa - UVO
   pdf súhrnná správa
   Projektová dokumentácia - plynofikácia obce
   pdf vývza na predkladanie ponúk
   pdf Súhrnná správa - UVO
   REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI HRUBOV , Objekt : MIESTNA KOMUNIKÁCIA
   Výzva na predkladanie ponúk - zákazka s nízkou hodnotou
   pdf Výzva na predkladanie ponúk - miestna komunikácia
   doc Príloha č. 1 - Zmluva o dielo - miestna komunikácia
   xls Príloha č. 2 - zadanie
   doc Prílohe č. 3 kritéria - miestna komunikácia
   docx Príloha č. 4 vyhlásenie uchádzača - miestna komunikácia
   doc Technická správa
   pdf Situácia
   pdf Súhrnná správa - UVO
   pdf Vzorový priečny rez
   REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU
   Výzva na predkladanie ponúk - zákazka s nízkou hodnotou
   pdf Výzva na predkladanie ponúk KD
   doc Príloha č. 1 - Zmluva o dielo - KD
   xlsx Príloha č. 2 - zadanie
   doc Prílohe č. 3 kritéria - KD
   docx Príloha č. 4 vyhlásenie uchádzača - KD
   pdf Technická správa
   pdf Pôdorys 1
   pdf Pôdorys 2
   pdf Pôdorys 3
   pdf Pohľad 4
   pdf Pohľad 5
   pdf Pôdorys 6
   pdf Pôdorys 7
   pdf Pôdorys 8
   pdf Pohľad 9
   pdf Pohľad 10
   pdf Súhrnná správa - UVO