Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 32)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
dodatok č. 1 k zmluve 1/12/2021 Doplňujúce stavebné práce Odb.: Obec Hrubov
Dod.: Obecný podnik Hrubov, s.r.o.
2 586 807.80 €
5/2023 Vypracovanie záverečnej monitorovacej správy - Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry Odb.: Obec Hrubov
Dod.: PhDr. Miroslav Turčan
550 €
RA-SNCA/20201701 Vyhotovenie a overovanie kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať Odb.: Obec Hrubov
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
4/2023 Poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb Odb.: Obec Hrubov
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
3/2023 vypracovanie Žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt Obnova budovy MŠ Odb.: Obec Hrubov
Dod.: PhDr. Miroslav Turčan
350 €
KRHZ-PO-VO-369-009/2023 zmluva o výpožičke Odb.: Obec Hrubov
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
520/2023/OPR Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK Odb.: Obec Hrubov
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
2 000 €
2023/02 Prevod vlastníckeho práva k výpočtovej technike Odb.: Obec Hrubov
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
1/2022 Darovanie porebytočného majetku štátu - tablet Samsung Galaxy Odb.: Obec Hrubov
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
304.80 €
23/35/054/349 Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie - opatrenie č. 2 Odb.: Obec Hrubov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
0 €
1423 401 Poskytnutie dotácie na zabezpečenie potrieb DHZO Hrubov Odb.: Obec Hrubov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
1 400 €
10/12/2019 úprava ceny diela Odb.: Obec Hrubov
Dod.: MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.
24 422.54 €
4 úprava zmluvných podmienok Odb.: Obec Hrubov
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
1/2023 rozšírenie distribučnej siete plynu pre obec Hrubov Odb.: Obec Hrubov
Dod.: CEZO spol. s r.o.
32 887.99 €
309070AIZ3 Poskytnutei NFP - rekonštrukcia miestnej infraštruktúry v obci Hrubov Odb.: Obec Hrubov
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
17 493.72 €
242022 PD pre projekt Obnova budovy MŠ Odb.: Obec Hrubov
Dod.: Ing. Rastislav Chamaj
5 000 €
232022 cenové podmienky Odb.: Obec Hrubov
Dod.: FÚRA s.r.o.
1.30 €
22/35/010/123 Aplikácia § 10 zák.417/2013 Z.z. Odb.: Obec Hrubov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
0 €
1/4/2022-1 Rozšírenie distribučnej siete plynu pre obec Hrubov Odb.: Obec Hrubov
Dod.: PD Habura a.s.
209 125.24 €
222022 Poradensko-konzultačné činnosti - žiadosť o poskytnutie dotácie Hrubov - Vodovod Odb.: Obec Hrubov
Dod.: PhDr. Miroslav Turčan
200 €
Generované portálom Uradne.sk