Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecné záväzné nariadenia obce za rok 2024

Všeobecné záväzné nariadenia - 2022

 • 06.07.2022 | 0.36 Mb
  VZN o názvoch ulíc a číslovanie stavieb v obci Hrubov
 • 06.07.2022 | 0.46 Mb
  VZN o podrobnostiach a organizácií miestneho referenda v obci Hrubov
 • 06.07.2022 | 0.34 Mb
  VZN o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku v obci Hrubov
 • 06.07.2022 | 0.35 Mb
  VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hrubov
 • 06.07.2022 | 0.38 Mb
  VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Hrubov
 • 08.06.2022 | 0.02 Mb
  VZN o názvoch ulíc a číslovanie stavieb v obci Hrubov
 • 08.06.2022 | 0.03 Mb
  VZN o podrobnostiach a organizácií miestneho referenda v obci Hrubov
 • 08.06.2022 | 0.02 Mb
  VZN o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku v obci Hrubov
 • 08.06.2022 | 0.02 Mb
  VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Hrubov
 • 08.06.2022 | 0.02 Mb
  VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obec Hrubov
 • 10.03.2022 | 0.42 Mb
  VZM o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov
 • 24.02.2022 | 0.42 Mb
  VZN o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov
 • 14.12.2021 | 1 Mb
  VZN 1/2022

PHSR

Všeobecné záväzné nariadenia obce 2023