Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na zasadnutie OZ

 14.09.2021

                                                                                    P O Z V Á N K A

                   Podľa § 12 ods.1 zákona č.369/1190 Zb. o obecnom zriadení

                                                                  z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrubove, ktoré sa uskutoční dňa  17.9.2021  (piatok )  o 19,00 hod. v zasadačke obecného úradu.

              Program rokovania:

              1.  Otvorenie.

              2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisu.

              3.  Prejednanie správ z finančných kontrol

             4.  Informovanie poslancov o podanej žiadosti na výstavbu vodovodu

             5.  Návrh na  výstavbu parkoviska pred obecným úradom

              6.  Prejednanie rozpočtového opatrenia č. 3/2021

             7.  Rôzne

             8.  Diskusia

             9.  Návrh na uznesenie

            10.  Záver

  

             

                                                                                                           Štefan Trusák

                                                                                                           starosta obce

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 >