Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

POZVÁNKA NA VÝROČNÚ SCHÔDZU URBÁRSKEJ SPOLOČNOSTI HRUBOV

 22.05.2024

                              Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Hrubov

pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu dňa

 9.6.2024 (nedeľa)  o 15,00  hod.

v sále kultúrneho domu.

Program výročnej členskej schôdze:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu zhromaždenia
 3. Voľba návrhovej komisie,  mandátovej komisie, zapisovateľky a overovateľom zápisnice
 4. Správa o činnosti výboru Urbárskej spoločnosti, pozemkového spoločenstva Hrubov
 5. Správa o hospodárení Urbárskej spoločnosti, pozemkového spoločenstva Hrubov
 6. Správa dozornej rady Urbárskej spoločnosti, pozemkového spoločenstva Hrubov
 7. Schválenie ročnej uzávierky
 8. Voľba orgánov spoločenstva – a) voľba výboru USPS Hrubov

                   b) voľba dozornej rady USPS Hrubov

 1. Rôzne - diskusia
 2. Návrh na uznesenie
 3. Záver

                     Výbor Urbárskej spoločnosti,    

                    pozemkové spoločenstvo Hrubov


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >